تیم ما

حسام حسن‌آبی

مدیر بخش مارکتینگ مجموعه

   

محمد لشگری

مدیر بخش ارتباطات و پشتیبانی

   

سجاد لشگری

مدیر بخش برنامه‌ریزی و شبکه‌های اجتماعی

   

بابک حسن‌آبی

مدیر بخش مالی و فنی